Posts in Category: Uncategorized

Raport privind activitatea 2020

                     Activitatea Asociaţiei Bethesda-Cămin pentru persoane vârstnice în anul 2020 a urmărit realizarea obiectivelor stabilite prin strategia de dezvoltare pentru perioada 2015-2020.

                     În furnizarea serviciilor sociale s-au respectat atât standardele minime de calitate cât şi standardele specifice unui cămin pentru persoane vârstnice.

            Raport de activitate:    

În cursul anului 2020 asistaţii căminului pentru persoane vârstnice, Ilișești au beneficiat de următoarele servicii sociale:

Asistenţă psihologică:

-persoanele vârstnice sunt consiliate în mod constant de psiholog și asistent social, având prioritate cei care prezintă nevoi mai urgente, fiind realizate fișe de consiliere socială și psihologică în acest sens

                Asistenţă medicală şi îngrijire:

În cursul anului 2020, mai mulţi beneficiari s-au bucurat de serviciile medicale suplimentare, dintre care:

câțiva beneficiari au fost duși la neurolog și medic psihiatru pentru diagnosticare și tratament      

beneficiarii au fost duşi la medici specialişti  ori de câte ori a fost nevoie, iar medicamentele au fost oferite la timp

starea de sănătate este monitorizată periodic, în registrul medical, fiind notificate următoarele date: date referitoare la starea de sănătate, nivelul tensiunii arteriale, a glicemiei (dacă este cazul), medicația administrată, fișa de monitorizare servicii medicale, planul de recuperare/reabilitare funcțională și neuropsihică, etc

o parte dintre beneficiari au fost consultați la Spitalul Judeţean Suceava și Policlinica Bethesda pentru investigaţii medicale suplimentare

beneficiarilor le-a fost asigurată igiena şi îngrijirea corporală permanentă, beneficiind deajutor pentru igiena corporală, hrănire şi hidratare, transfer şi mobilizare, deplasare în interior

ajutor pentru prepararea hranei, facilitarea deplasării în exterior, companie, etc

personalul căminului realizează supravegherea permanentă a beneficiarului aflat în stare terminală, asigură servicii medicale și tratament corespunzător, inclusiv medicație pentru terapia durerii, iar pentru beneficiarii aflați în stare ale căror paturi se află în dormitoare comune, căminul amplasează paravane despărțitoare.

asigurarea unei îngrijiri socio-medicale corespunzătoare, ținându-se cont de diagnostic și de particularitățile fiecărui caz în parte, conform planului individual de intervenție și a fișei socio-medicale

monitorizarea în scop preventiv a stării de sănătate, evaluarea și adaptarea regimului alimentar conform indicațiilor medicale

servicii de menținere a sănătății în baza evaluării/reevaluării nevoilor individuale și administrarea medicației în baza prescripțiilor medicale cu respectarea normelor legale în vigoare

Hrana:

-hrana este asigurată în concordanţă cu nevoile şi preferinţele personale, alimentaţia fiind sănătoasă, hrănitoare şi adaptată nevoilor legate de dietă

-hrana se prepară zilnic în bucătăria unității, asigurându-se 3 mese principale ca meniu și 2 gustări

-meniul este diversificat și este întocmit săptămânal de către medicul nutriționist, ținându-se cont de preferințele beneficiarilor

-căminul dispune de bucătărie proprie şi un oficiu dotat cu o plită dublă, aparatura etectrocasnică, veselă, mobilier adecvat, pentru situaţii deosebite masa se poate servi şi în dormitorul asistatului, dacă starea medicală a acestuia nu-i permite deplasarea

-unitatea este dotată cu o microfermă care asigură produse din carne proaspete și de calitate

Activităţi sociale şi culturale:

În cursul anului 2020 la unitatea noastră s-au organizat diferite activităţi în cadrul căminului împreună cu personalul calificat, au fost pregătite mese festive cu ocazia zilelor de naştere, cu respectarea tuturor normelor epidemiologice împuse în această perioadă

                am primit vizita  câtorva vizitatori care au prezentat programe artistice cât şi religioase,excepție

                 făcând instituirea stării de urgență și alertă, în contextul epidemiologic creat de COVID-19, în cadrul  

                 căreia s-au luat o serie de măsuri: restricționarea accesului vizitatorilor/reprezentanților legali, purtarea

                măștilor de protecție și a mănușilor, respectarea graficului de dezinfecție și folosirea de dezinfectanți

                speciali, existența unui spațiu special amenajat, pentru izolare, în cazul suspiciunii de COVID-19, 

                respectarea recomandărilor impuse, măsurarea temperaturii fiecărui angajat la intrarea în unitate,

                 măsurarea temperaturii beneficiarilor și înregistrarea acesteia, etc

s-a oferit consiliere spirituală de preoţi sau pastori, respectându-se credinţa şi dorinţa fiecăruia

Activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber:

-beneficiarii au la dispoziţie bibliotecă, televizoare, aparate radio, computer, ziare şi reviste, bicicletă fitness, şah, table, etc

-deplasarea în aer liber, efectuarea de drumeţii, inter-relaţionarea cu localnicii

-diverse activități la terasele foișor din curtea unității

                Legătura cu familia:

-beneficiarii sunt încurajaţi şi sprijiniţi să menţină în mod constant legătura cu familia sau cu prietenii prin telefon, vizite

ACTIVITĂŢI PLANIFICATE ŞI REALIZATE:

au fost încheiate sau reînnoite diverse parteneriate care au vizat dezvoltarea de proiecte împreună :

-SC BETHESDA SRL Suceava, colaborarea având drept scop acordarea de asistență sau după caz, internare a pacienților vârstnici în A .S.N. Bethesda, pacienți ce solicită sprijin în vederea internării și care îndeplinesc condițiile impuse de A.S.N. Bethesda

-Biserica Betel, Zvorâștea, ce are ca scop implicarea tinerilor din biserică în diferite acțiuni alături de beneficiari și dezvoltarea sentimentelor de prețuire, dragoste și respect pentru persoanele în vârstă 

-Grupul ,,Mâini deschise,, Suceava, care are ca scop principal dezvoltarea diverselor activități sociale, culturare și religioase 

-,,Liceul Teoretic Filadelfia,,-protocol de parteneriat ce are ca obiectiv principal implicarea elevilor în dezvoltarea sentimentelor de dragoste, prețuire și respect pentru persoanele în vârstă

-Asociația PACT (Parent and Child Training), jud. Suceava, ce urmărește implicarea copiilor în activități de socializare și dezvoltare a empatiei prin acordarea de ajutor social și emoțional persoanelor vârstnice aflate în dificultate

de asemenea, au fost încheiate contracte de colaborare cu diferiți medici și specialiști: D-nul Demetriu C. (medic psihiatru), D-nul Pușcașu B. ( medic rezident diabet, nutriție și boli metabolice), D-na Zvanciuc S. (psiholog), D-nul Luca O. (psiholog),D-na Negriuc M.(psigolog), D-na Țibuleac E. ( kinetoterapeut), Dr. Rusu C.G. (medic de familie), D-na Ungurean C. ( kinetoterapeut și maseur)

 -beneficiarii independendenți au participat la diferite activități de grădinărit (schimbarea florilor ofilite și plantarea altor noi, săpat și udat rondul de flori), activități de menținere și refacere a abilităților de autoservire  și autogospodărire, activități de curățenie în curtea unității, au participat la activități de grup pentru stimulare cognitivă (șah, remmy, cărți, table, etc) au ajutat la așezat lemne în magazie sau au participat la pregătirea zarzavatului pentru iarnă.

-de asemenea, sunt organizate sesiuni lunare de informare a persoanelor asistate, pe diferite teme: activitatea curentă a centrului, informare privind planul de urgență, informare privind ghidul beneficiarului, carta drepturilor beneficiarului, a tipurilor de abuz, modalitățile de identificare și sesizare a eventualelor abuzuri sau alte forme de tratament degradant, formularea de sesizări și reclamații, activități privind un stil de viață sănătos, educație pentru sănătate, etc.

-lunar, sunt organizate sesiuni de consiliere în grup și individuale, pe dierite teme: menținerea unui stil de viață sănătos, participarea activă la diverse activități

-au fost reevaluate toate dosarele beneficiarilor, care cuprind următoarele documente: cererea de internare, hotărârea de admitere, contractul de furnizare servicii, angajamentul de plată, documente de venit, acte de identitate, ancheta socială, acordul beneficiarului privind prelucrarea datelor cu caracter personal, plan individualizat de asistență și îngrijire, plan de intervenție, fișă de evaluare/reevaluare individuală, fișă de monitorizare servicii, fișă de reevaluare a stării de sănătate, fișă de consiliere socială și psihologică, fișă de evaluare socio-medicală (geriatrică), evaluare psihologică.

-au fost intocmite și aplicate tuturor beneficiarilor chestionare de măsurare a gradului de satisfacție a beneficiarilor, chestionare privind identificarea și semnalarea cazurilor de abuz și neglijență.

-a fost revizuit manualul de proceduri, care cuprinde: procedura de admitere, procedura de încetare servicii, procedura privind suspendarea acordării serviciilor, procedura privind asistența persoanelor în stare terminală sau în caz de deces, procedura privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijență, procedura privind măsurarea gradului de satisfacție al beneficiarilor, procedura privind sesizările și reclamațiile.

-au fost completate la zi, toate registrele, și anume: registru de evidență beneficiari, registru de evidență a programelor de recuperare/reabilitare funcțională, registru de evidență a ieșirilor/deceselor beneficiarilor, registru de perfecționare a personalului, registru de informare a beneficiarilor, registru de procese verbale a comisiei de admitere în unitate, registru de notificarea incidentelor deosebite, registru privind protecția împotriva abuzurilor și neglijării, registru de evidență a dosarelor personale ale beneficiarilor arhivate.

-săptămânal, pe baza unui program prestabilit, beneficiarii participă la terapii de recuperare și reabilitare funcțională și neuropsihică în scopul menținerii sau ameliorării autonomiei funcționale a beneficiarului

-au fost organizate sesiuni de intruire a personalului privind cunoașterea și combaterea formelor de abuz și neglijare, cunoașterea procedurilor utilizate în unitate, etc

-beneficiarii care se pot deplasa s-au implicat în diverse activități la microferma unității, au participat la activități de grădinărit : plantarea de flori, săpat și udat rondul de flori, au participat la activități de menținere și refacere a abilităților de autoservire și autogospodărire, activități de curățenie în curtea unității

-beneficiarii au sărbătorit ,,Ziua Unirii Principatelor Române,, servindu-se suc și tort și intonând hora unirii

-o parte dintre beneficiari au participat la vot, la alegerile locale, în cadrul secției de votare din localitate

-un beneficiar a fost vizitat de fiul din București și au înregistrat  împreună o piesă la un studio de înregistrări, apoi au servit masa la un restaurant din zonă

-participarea la grătare, în aer liber, cu toți beneficiarii, atunci când vremea a fost prielnică

-cu ocazia zilei de 1 Martie s-au oferit mărțișoare beneficiarilor iar doamnele din unitate au fost felicitate și au primit flori, cu ocazia zilei de 8 Martie, de către oficialitățile locale din loc. Ilișești

-s-a realizat curățenia de Paști și a pregătirilor necesare acestei mari sărbători (oua, miel, cozonac, pască, sarmale, etc)

-cu ocazia diferitelor sărbători ( Sf. Andrei, Sf. Dumitru, Sf. Maria, Sf. Petru și Pavel, Sf. Gavril și Mihail etc) au fost sărbătoriți cei în cauză, servindu-se suc și tort

discuţii cu beneficiarii din cămin pe diverse teme şi instruirea lor cu privire la regulamentul de ordine interioară, codul etic ,carta drepturilor, manualul de proceduri, etc

– efectuarea curăţeniei la rondul de flori, prin plivirea straturilor,curăţarea pavajului în curte

-participarea la masa de Crăciun împreună cu tot personalul

                -decorarea căminului cu instalaţii electrice, ghirlande, pom, etc cu ocazia  Sărbătorii Crăciunului

-consiliere spirituală oferită de preoţi sau pastori, respectându-se credinţa şi religia fiecăruia

-pregătirea produselor pentru toamnă: zarzavat, murături, dulceţuri, etc

-participarea şi iniţierea câtorva beneficiari la diferite jocuri recreative (table, şah)

              ACTIVITĂŢI NEPLANIFICATE ŞI REALIZATE:

consultații de specialitate a câtorva beneficiari la Spitalul Județean Suceava, Policlinica Bethesda

s-au achiziţionat lenjerii, haine, mobilier,  acolo unde a fost cazul

oferirea de cadouri pentru beneficiaridin partea unor grupuri de tineri din diferite biserici, program finalizat cu cântece  şi poezii religioase

participarea la slujba de înmormântare în cazul decesului  unor beneficiari

în cazul celor decedați și care nu aveau familii, unitatea a pregătit toate demersurile necesare înmormântării și s-a ocupat de funeralii, iar în situația celor cu familii, acestea au fost ajutate cu pregătirile, o parte din personalul căminului participând la serviciile de înmormântare.

Principiile care au stat la baza furnizării serviciilor sociale în cămin sunt următoarele:

 • Respectarea drepturilor şi a demnităţii asistaţilor
 • Asigurarea autodeterminării şi a intimităţii persoanelor vârstnice
 • Asigurarea dreptului de a alege
 • Abordarea individualizată şi centrarea pe persoană
 • Participarea persoanelor asistate la luarea deciziilor în ceea ce le priveşte
 • Cooperarea şi parteneriatul cu alte instituţii publice sau private în vederea îmbunătăţirii serviciilor oferite
 • Confidenţialitatea
 • Combaterea abuzului asupra asistaţilor
 • Nediscriminarea şi egalitatea de şanse

             Cu o capacitate de 34 de locuri, Căminul pentru persoane vârstnice din comuna Ilişeşti, judeţul Suceava, a furnizat servicii sociale unui număr de 66 de persoane în anul 2020 dintre care 34 beneficiari au fost constanți, 12 beneficiari  au decedat,   16 beneficiari au venit în cămin, 4 persoane au plecat acasă, la cerere, sau în alte instituții de profil. Căminul a funcționat întreaga perioadă  la  capacitatea maximă. Beneficiarii provin din 6 judeţe şi anume: Suceava, Iaşi, Brașov, Constanţa, Bacău, Ialomița.La acest moment, pe lista de  aşteptare se află un număr de 53 cereri în așteptare.      

                 Serviciile au fost furnizate de către o echipă pluridisciplinară formată din oameni sensibili, harnici şi responsabili, angajaţi cu contract de muncă sau activând pe bază de voluntariat. Structura de personal cuprinde: președinte, administrator, contabil, medic de familie, medic diabet, nutriție și boli metabolice, medic psihiatru, asistent social, psiholog, kinetoterapeut, 5 asistente medicale, două bucătărese, 6 infirmiere/îngrijitoare, 4 paznici, angajaţi cu contract de muncă si de voluntariat.

                 S-au realizat fișe de consiliere psihologică și socială, planuri de integrare socială, s-au aplicat chestionare privind analiza gradului de satisfacție al beneficiarilor, chestionare de identificare a diferitelor forme de abuz, au fost consiliați anumiți membri ai unor familii pentru soluționarea diverselor probleme și pentru creșterea calității vieții persoanei vârstnice, au fost realizate ședințe lunare cu beneficiarii și cu angajații unității pe diverse teme.

                 În mod constant, s-a acordat atenție implicării beneficiarilor în toate activitățile desfășurate în cămin: de la elaborarea planului de intervenție, luarea deciziilor în ce privește organizarea activităților la menținerea ordinii și a curățeniei, pregătirea meniului de sărbători, participarea la diverse activități de petrecere a timpului liber, participarea beneficiarilor la ședințele lunare organizate în unitate.

                S-a păstrat legătura telefonic, în mod constant, cu familiile sau prietenii beneficiarilor. A fost facilitată, de asemenea, comunicarea beneficiarilor cu familiile si apropiaţii.

               Accesul personalului de specialitate la cursuri şi seminarii pe tema îngrijirii persoanelor vârstnice, s-a realizat on-line.

               În unitate am reuşit, în mare măsură, să dezvoltăm o atmosferă de familie, în care personalul şi beneficiarii au relaţii bazate pe respect reciproc, încredere şi empatie.

               În ce priveşte informarea opiniei publice şi a factorilor interesaţi despre activitatea ce se desfăşoară în cămin: a fost îmbunătățit site-ul unității, există pagină proprie de Facebook, au fost redactate pliante ce cuprind o prezentare generală a unității, scopul, serviciile oferite, facilități, etc, am transmis informații telefonice anumitor posturi radio și TV, au apărut articole în presa locală, am transmis rapoarte de activitate, am primit vizite de la şi am făcut vizite la unităţi de profil din zonă şi am împărtăşit din expierienţa noastră celor interesaţi în a începe proiecte similare. 

       Președinte,                                                             Asistent social,

       Gabriela Pușcașu                                                  Ciocan Angela               

Raport privind activitatea 2019

Activitatea Asociaţiei Bethesda-Cămin pentru persoane vârstnice în anul 2019 a urmărit realizarea obiectivelor stabilite prin strategia de dezvoltare pentru perioada 2014-2019.
În furnizarea serviciilor sociale s-au respectat atât standardele minime de calitate cât şi standardele specifice unui cămin pentru persoane vârstnice.

Raport de activitate:
În cursul anului 2019 asistaţii căminului pentru persoane vârstnice, Ilișești au beneficiat de următoarele servicii sociale:
Asistenţă psihologică:
– persoanele vârstnice sunt consiliate în mod constant de psiholog și asistent social, având prioritate cei care prezintă nevoi mai urgente, fiind realizate fișe de consiliere în acest sens
Asistenţă medicală şi îngrijire:
– În cursul anului 2019, mai mulţi beneficiari s-au bucurat de serviciile medicale suplimentare, dintre care:

 • câțiva beneficiari au fost duși la stomatolog, iar un beneficiar a necesitat proteză dentară
  – un beneficiar a necesitat o intervenție chirurgicală la un picior, evoluția fiind favorabilă
  – mai mulți beneficiari au fost consultaţi oftalmologic și au primit ochelari, de către o echipă de medici voluntari din Anglia
  – beneficiarii au fost duşi la medici specialişti ori de câte ori a fost nevoie, iar medicamentele au fost oferite la timp
  – o parte dintre beneficiari au fost consultați la Spitalul Judeţean Suceava și Policlinica Bethesda pentru investigaţii medicale suplimentare
  – beneficiarilor le-a fost asigurată igiena şi îngrijirea corporală permanentă, beneficiind de ajutor pentru igiena corporală, hrănire şi hidratare, transfer şi mobilizare, deplasare în interior
  – ajutor pentru prepararea hranei, facilitarea deplasării în exterior, companie, etc
  – personalul căminului realizează supravegherea permanentă a beneficiarului aflat în stare terminală, asigură servicii medicale și tratament corespunzător, inclusiv medicație pentru terapia durerii, iar pentru beneficiarii aflați în stare ale căror paturi se află în dormitoare comune, căminul amplasează paravane despărțitoare.
  – asigurarea unei îngrijiri socio-medicale corespunzătoare, ținându-se cont de diagnostic și de particularitățile fiecărui caz în parte, conform planului individual de intervenție și a fișei socio-medicale
  – monitorizarea în scop preventiv a stării de sănătate, evaluarea și adaptarea regimului alimentar conform indicațiilor medicale
  – servicii de menținere a sănătății în baza evaluării/reevaluării nevoilor individuale și administrarea medicației în baza prescripțiilor medicale cu respectarea normelor legale în vigoare

  Hrana:
  – hrana este asigurată în concordanţă cu nevoile şi preferinţele personale, alimentaţia fiind sănătoasă, hrănitoare şi adaptată nevoilor legate de dietă
  – căminul dispune de bucătărie proprie şi un oficiu dotat cu o plită dublă, aparatura etectrocasnică, veselă, mobilier adecvat, pentru situaţii deosebite masa se poate servi şi în dormitorul asistatului, dacă starea medicală a acestuia nu-i permite deplasarea
  – unitatea este dotată cu o microfermă care asigură produse din carne proaspete și de calitate
  – s-a oferit supliment alimentar ori de câte ori a fost nevoie şi de asemenea au fost satisfăcute preferinţele culinare ale beneficiarilor

  Activităţi sociale şi culturale:
  – În cursul anului 2019 la unitatea noastră s-au organizat diferite activităţi în cadrul căminului împreună cu personalul calificat, au fost pregătite mese festive cu ocazia zilelor de naştere
  – am primit vizita mai multor vizitatori care au prezentat programe artistice cât şi religioase
  – s-a oferit consiliere spirituală de preoţi sau pastori, respectându-se credinţa şi dorinţa fiecăruia

  Activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber:
  – beneficiarii au la dispoziţie bibliotecă, televizoare, aparate radio, computer, ziare şi reviste, bicicletă, fitness, şah, table, etc
  – deplasarea în aer liber, efectuarea de drumeţii, inter-relaţionarea cu localnicii
  Legătura cu familia: beneficiarii sunt încurajaţi şi sprijiniţi să menţină în mod constant legătura cu familia sau cu prietenii prin telefon, vizite

  ACTIVITĂŢI PLANIFICATE ŞI REALIZATE:
  – au fost încheiate diverse parteneriate care au vizat dezvoltarea de proiecte împreună:
  ,,Liceul Teoretic Filadelfia,, – protocol de parteneriat ce are ca obiectiv principal desfășurarea diferitelor programe artistice, culturale și religioase, implicarea elevilor în dezvoltarea sentimentelor de dragoste, prețuire și respect pentru persoanele în vârstă,
  Grădinița ,,Gulliver,, în cadrul proiectului ,,O floare în dar pentru bunici,, Școala Gimnazială Ciprian Porumbescu, în cadrul proiectului ,,Prieteni mici cu inimă mare,,
  Biserica ,,Elim,, din Șcheia, în cadrul proiectului ,,Dezvoltarea sentimentului de dragoste și respect pentru vârstnici,
  Asociația PACT, în cadrul proiectului ,,Copii și bătrâni împreună!

  – beneficiarii care se pot deplasa s-au implicat în diverse activități la microferma unității, au participat la activități de grădinărit : plantarea de flori, săpat și udat rondul de flori, au participat la activități de menținere și refacere a abilităților de autoservire și autogospodărire, activități de curățenie în curtea unității, activități de grup pentru stimulare cognitivă, au ajutat la așezat lemnele pentru iarnă în magazie, au participat la pregătirea zarzavatului pentru iarnă.

  – Unitatea a primit vizita mai multor elevi în cadrul programului școlar ,,Școala altfel,, și ,, Ziua Învățătorului,, având loc diverse activități.
  – de asemenea a fost sărbătorită Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, prin participarea voluntarilor ,,Asociației Niciodată Singur -Prietenii Vârstnicilor,, care au desfășurat diverse activități de socializare, au pregătit sesiuni de instruire pentru promovarea unui stil de viață sănătos, au oferit suport psihologic și au oferit daruri și flori beneficiarilor.
  – beneficiarii au sărbătorit ,,Ziua Unirii Principatelor Române,, servindu-se suc și tort și intonând hora unirii
  – elevi ai Școlii Gimnaziale din Ilișești au pregătit diverse programe cultural-artistice alături de beneficiari, ultima activitate finalizându-se cu servirea unui grătar în aer liber și servind masa la terasele foișor amplasate în curtea unității.
  – o parte dintre beneficiari au participat la vot, exprimându-și opțiunea în cadrul alegerilor prezidențiale, în ambele tururi de scrutin, în cadrul secției de votare din localitate
  – s-au efectuat câteva reparații de întreținere, au fost schimbate ușile de la fiecare cameră, cu uși de termopan, au fost văruite câteva camere, și, unde a fost cazul, s-a schimbat mobilierul
  – cu ocazia zilei de 1 Martie s-au oferit mărțișoare beneficiarilor iar doamnele din unitate au fost felicitate și au primit flori, cu ocazia zilei de 8 Martie
  – s-a realizat curățenia de Paști și a pregătirilor necesare acestei mari sărbători (oua, miel, cozonac, pască, sarmale, etc)
  – cu ocazia sărbătorii Crăciunului a avut loc în unitate un concert minunat de colinde, cu invitați de excepție
  – cu ocazia diferitelor sărbători (Sf. Andrei, Sf. Dumitru, Sf. Maria, Sf. Petru și Pavel, Sf. Gavril și Mihail etc) au fost sărbătoriți cei în cauză, servindu-se suc și tort
  – un beneficiar a fost vizitat de fiul din București cu ocazia zilei de naștere și au servit masa la o terasa din comună, vizitând apoi câteva zone turistice
  – o parte dintre beneficiari participă săptămânal, în ziua de miercuri, la o întâlnire specială cu tematică religioasă, în cadrul căreia se roagă, cântă, ascultă mesajul religios și au loc diverse dezbateri pe anumite cărți de interes
  – mai multe coruri și grupuri de copii din jud. Suceava au susținut un colaj de colinde, cu ocazia sărbătorii Crăciunului și au oferit daruri beneficiarilor
  – o clasă de elevi ai Scolii Gimnaziale Nr. 3 din Suceava, împreună cu un renumit profesor de muzică, au susținut un concert de muzică clasică și populară alături de beneficiari, iar un beneficiar a intonat câteva piese de muzică populară din repertoriul personal

– elevii clasei a IV-a de la Liceul Teoretic Filadelfia, împreună cu coordonator de proiect d-na Lionte Mariana, au prezentat un scurt program artistic beneficiarilor, au împărțit fructe, iar în cadrul proiectului
intitulat ,,Adoptă un bunic !,, elevii și-au luat angajamentul că vor reveni în unitate în cadrul sărbătorilor pascale cu alte surprize pentru beneficiari
– o parte dintre beneficiari au fost vizitați de membrii familiei sau aparținători, au primit daruri și au participat pentru câteva ore, în cadrul familiei la masa de Crăciun
– discuţii cu beneficiarii din cămin pe diverse teme şi instruirea lor cu privire la regulamentul de ordine interioară, codul etic, carta drepturilor, manualul de proceduri, etcefectuarea curăţeniei la rondul de flori, prin plivirea straturilor, curăţarea pavajului în curte
– participarea la slujba religioasă de Crăciun și Paști a câtorva beneficiari la biserica din comună sau la
bisericile din localităţile din apropiere
-participarea la masa de Crăciun împreună cu tot personalul
-decorarea căminului cu instalaţii electrice, ghirlande, pom, etc cu ocazia Sărbătorii Crăciunului
-consiliere spirituală oferită de preoţi sau pastori, respectându-se credinţa şi religia fiecăruia
-pregătirea produselor pentru toamnă: zarzavat, murături, dulceţuri, etc
-participarea şi iniţierea câtorva beneficiari la diferite jocuri recreative (table, şah)
ACTIVITĂŢI NEPLANIFICATE ŞI REALIZATE:

consultatii de specialitate a catorva beneficiari la Spitalul Judetean Suceava, Policlinica Bethesda

– consultaţii oftalmologice şi stomatologice şi oferirea de ochelari celor în nevoie
– s-au achiziţionat lenjerii, haine, mobilier, acolo unde a fost cazul
– oferirea de cadouri pentru beneficiari din partea unor grupuri de tineri din diferite biserici, program finalizat cu cântece şi poezii religioase
– colindarea beneficiarilor in ajunul Crăciunului de mai multe grupuri şi coruri creştine
– participarea la slujba de înmormântare în cazul decesului unor beneficiari
– în cazul celor decedați și care nu aveau familii, unitatea a pregătit toate demersurile necesare înmormântării și s-a ocupat de funeralii, iar în situația celor cu familii, acestea au fost ajutate cu pregătirile, o parte din personalul căminului participând la serviciile de înmormântare.

Principiile care au stat la baza furnizării serviciilor sociale în cămin sunt următoarele:
 Respectarea drepturilor şi a demnităţii asistaţilor
 Asigurarea autodeterminării şi a intimităţii persoanelor vârstnice
 Asigurarea dreptului de a alege
 Abordarea individualizată şi centrarea pe persoană
 Participarea persoanelor asistate la luarea deciziilor în ceea ce le priveşte
 Cooperarea şi parteneriatul cu alte instituţii publice sau private în vederea îmbunătăţirii serviciilor oferite
 Confidenţialitatea
 Combaterea abuzului asupra asistaţilor
 Nediscriminarea şi egalitatea de şanse

Cu o capacitate de 34 de locuri, Căminul pentru persoane vârstnice din comuna Ilişeşti, judeţul Suceava, a furnizat servicii sociale unui număr de 52 de persoane în anul 2019 dintre care 34 beneficiari au fost constanți, 5 beneficiari au decedat, 9 beneficiari au venit în cămin, 4 persoane au plecat acasă, la cerere, sau în alte instituții de profil. Căminul a funcționat întreaga perioadă  la  capacitatea maximă.
Beneficiarii provin din 7 judeţe şi anume: Suceava, Iaşi, Bucureşti, Constanţa, Neamţ, Dâmbovița, Ialomița. La acest moment, pe lista de  aşteptare se află un număr de 54 cereri în așteptare.
Serviciile au fost furnizate de către o echipă pluridisciplinară formată din oameni sensibili, harnici şi responsabili, angajaţi cu contract de muncă sau activând pe bază de voluntariat. Structura de personal cuprinde: președinte, administrator, director economic, medic, asistent social, psiholog, 5 asistente medicale, două bucătărese, 6 infirmiere/îngrijitoare, 4 paznici, angajaţi cu contract de muncă si de voluntariat.
S-au realizat fișe de consiliere psihologică și socială, planuri de integrare socială, s-au aplicat chestionare privind analiza gradului de satisfacție al beneficiarilor, chestionare de identificare a diferitelor forme de abuz, au fost consiliați anumiți membri ai unor familii pentru soluționarea diverselor probleme și pentru creșterea calității vieții persoanei vârstnice, au fost realizate ședințe lunare cu beneficiarii și cu angajații unității pe diverse teme.
În mod constant, s-a acordat atenție implicării beneficiarilor în toate activitățile desfășurate în cămin: de la elaborarea planului de intervenție, luarea deciziilor în ce privește organizarea activităților la menținerea ordinii și a curățeniei, pregătirea meniului de sărbători, participarea la diverse activități de petrecere a timpului liber, participarea beneficiarilor la ședințele lunare organizate în unitate.
A fost facilitat accesul personalului de specilaitate la cursuri şi seminarii pe tema îngrijirii vârstnicilor:
două asistente au participat la cursuri de prim ajutor ISU, toate infirmierele au participat la cursuri de igienă având ca tematică – Însușirea noțiunilor fundamentale de igienă, asistentul social a participat la o activitate desfășurată de AJOFM, Suceava și la conferința națională cu tema-Promovarea exemplelor de bună practică între instituțiile guvernamentale și cele non guvernamentale, vizând prevenirea violenței domestice și creșterea gradului de incluziune socială, organizator fiind Asociația SEVA, în parteneriat cu Inspectoratul de Poliție și Jandarmi, Suceava, DGASPC, Suceava și Inspectoratul Școlar județean, Suceava.
În unitate am reuşit, în mare măsură, să dezvoltăm o atmosferă de familie, în care personalul şi beneficiarii au relaţii bazate pe respect reciproc, încredere şi empatie.
În ce priveşte informarea opiniei publice şi a factorilor interesaţi despre activitatea ce se desfăşoară în cămin: câțiva beneficiari au fost intervievați în cadrul unei emisiuni TV locale – Intermedia, cu privire la calitatea serviciilor oferite în unitate, d-na administrator a fost invitata unei emisiuni – Plus TV- Din vorbă în vorbă cu moderator emisiune d-l Alexandru Brădățan, un beneficiar a fost intervievat în cadrul emisiunii Etno TV, iar fiul acestuia a primit diploma de onoare a tatălui său, pentru întreaga activitate artistică, a fost îmbunătățit site-ul unității, am transmis informații telefonice anumitor posturi radio și TV, au apărut articole în presa locală, am transmis rapoarte de activitate, am participat la întâlniri ale ONG-urilor, am primit vizite de la şi am făcut vizite la unităţi de profil din zonă şi am împărtăşit din experienţa noastră celor interesaţi în a începe proiecte similare.

Președinte, Gabriela Pușcașu
Asistent social, Ciocan Angela

Raport privind activitatea 2018

RAPORTUL PRIVIND ACTIVITATEA ASOCIAŢIEI ÎN DOMENIUL ASISTENŢEI SOCIALE ÎN ANUL 2018

Activitatea Asociaţiei Bethesda-Cămin pentru persoane vârstnice în anul 2018 a urmărit realizarea obiectivelor stabilite prin strategia de dezvoltare pentru perioada 2013-2018.

În furnizarea serviciilor sociale s-au respectat atât standardele minime de calitate cât şi standardele specifice unui cămin pentru persoane vârstnice.

 Raport de activitate:    

În cursul anului 2018 asistaţii căminului pentru persoane vârstnice, Ilișești au beneficiat de următoarele servicii sociale:

Asistenţă psihologică:

-persoanele vârstnice sunt consiliate în mod constant de psiholog, având prioritate cei care prezintă nevoi mai urgente

Asistenţă medicală şi îngrijire:

În cursul anului 2018, mai mulţi beneficiari s-au bucurat de serviciile medicale suplimentare, dintre care:

1 beneficiar a fost dus la stomatolog pentru oferirea de proteză dentară

15 beneficiari au fost consultaţi oftalmologic, dintre care 8 beneficiari au primit ochelari

beneficiarii au fost duşi la medici specialişti de câte ori a fost nevoie

s-a asigurat oferirea de medicamente la timp

o parte dintre beneficiari au fost consultați la Spitalul Judeţean Suceava, pentru investigaţii medicale suplimentare

beneficiarilor le-a fost asigurată igiena şi îngrijirea corporală permanentă

ajutor pentru igiena corporală, hrănire şi hidratare, transfer şi mobilizare, deplasare în interior

ajutor pentru prepararea hranei, facilitarea deplasării în exterior, companie, etc

tratamente, monitorizarea sănătăţii

Hrana:

-hrana este asigurată în concordanţă cu nevoile şi preferinţele personale, alimentaţia fiind sănătoasă, hrănitoare şi adaptată nevoilor legate de dietă

-căminul dispune de bucătărie proprie şi un oficiu dotat cu o plită dublă, aparatura etectrocasnică, veselă, mobilier adecvat, pentru situaţii deosebite masa se poate servi şi în dormitorul asistatului, dacă starea medicală a acestuia nu-i permite deplasarea

-s-a oferit supliment alimentar ori de câte ori a fost nevoie şi de asemenea au fost satisfăcute preferinţele culinare ale beneficiarilor

Activităţi sociale şi culturale:

În cursul anului 2018 la unitatea noastră s-au organizat diferite activităţi în cadrul căminului împreună cu personalul calificat, au fost pregătite mese festive cu ocazia zilelor de naştere

am primit vizita mai multor vizitatori care au prezentat programe artistice cât şi religioase

s-a oferit consiliere spirituală de preoţi sau pastori, respectându-se credinţa şi dorinţa fiecăruia

Activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber:

-beneficiarii au la dispoziţie bibliotecă, televizoare, aparate radio, computer, ziare şi reviste, bicicletă fitness, şah, table, etc

-deplasarea în aer liber, efectuarea de drumeţii, inter-relaţionarea cu localnicii

Legătura cu familia:

-beneficiarii sunt încurajaţi şi sprijiniţi să menţină în mod constant legătura cu familia sau cu prietenii prin telefon, vizite

ACTIVITĂŢI PLANIFICATE ŞI REALIZATE:

– Unitatea a primit vizita mai multor elevi în cadrul programului școlar ,,Școala altfel,, având loc diverse activități.

– de asemenea a fost sărbătorită Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, prin participarea voluntarilor ,,Asociației Niciodată Singur-Prietenii Vârstnicilor,, care au desfășurat diverse activități de socializare, au pregătit sesiuni de instruire pentru promovarea unui stil de viață sănătos, au oferit suport psihologic și au oferit daruri și flori beneficiarilor.

-elevi ai Școlii Gimnaziale din Ilișești au pregătit diverse programe cultural-artistice alături de beneficiari, ultima activitate finalizându-se cu servirea unui grătar în aer liber și servind masa la terasele foișor amplasate în curtea unității.

-s-au efectuat câteva reparații de întreținere

-cu ocazia zilei de 1 Martie s-au oferit mărțișoare beneficiarilor

-toate doamnele din unitate au fost felicitate și au primit flori  cu ocazia zilei de 8 martie

-s-a realizat curățenia de Paști și a pregătirilor necesare acestei mari sărbători (oua, miel, cozonac, pască, sarmale, etc)

-au fost văruite câteva camere și, unde a fost cazul, s-a schimbat mobilierul

-un beneficiar s-a bucurat de vizita familiei din America, petrecând un timp de calitate împreună: au vizitat câteva mănăstiri, au servit masa la terasa cabanei Rarău apoi au pregătit și au participat la un grătar la pensiunea personală din Vama

-cu ocazia sărbătorii Crăciunului a avut loc în unitate un concert minunat de colinde, cu invitați de excepție

-grupul de adolescenți de la biserica Filadelfia, coordonați de d-l Mihai Gafencu, au transmis vestea bună a nașterii Mântuitorului prin versuri de colind și mesaj biblic, la final împărțind daruri beneficiarilor

-un renumit profesor de muzică de la un liceu din Suceava, împreună cu colaboratorul său, a susținut un concert de muzică clasică îmbinat cu muzică din repertoriul românesc,  iar la final au oferit plăcinte și suc tuturor beneficiarilor, care au valsat și au cântat pe acordurile muzicii sale

-cu ocazia sărbătorii  Sf. Andrei, a fost sărbătorit un beneficiar, servindu-se suc și tort

-un grup de copii și adolescenți de la biserica Elim din Șcheia au susținut un program artistic și religios, au împărțit daruri beneficiarilor și au desfășurat  diverse activități de socializare

-cu ocazia sărbătorii Sf. Gavril și Mihail a fost sărbătorit un beneficiar, servindu-se tort și suc

-un beneficiar a fost vizitat de fiul din București și au înregisrtat împreună un videoclip de muzică populară

o parte dintre beneficiari au participat la vot, exprimându-și opțiunea în cadrul referendumului pt familie

-o parte dintre beneficiari participă săptămânal, în ziua de miercuri, la o întâlnire specială cu tematică religioasă, în cadrul căreia se roagă, cântă, ascultă mesajul religios și au loc diverse dezbateri pe anumite cărți de interes

-un repertoriu de muzică coral religioasă și cântări pascale a fost susținut de corul ,,Floarea Speranței,, sub bagheta dirijoarei prof. Maria Scalco, iar la fnal copiii au împărțit colaci și fructe fiecărui beneficiar

-Corul bisericii Maranata Suceava a susținut un colaj de colinde

-un grup de elevi ai Școlii Gimnaziale Ciprian Porumbescu, au colindat beneficiarii și le-au oferit daruri și felicitări cu tematică religioasă

-un grup de elevi de la scoala din Ilișești a susținut un concert de colinde prin datini și obiceiuri strămoșești

-mese festive cu ocazia zilelor de naştere a beneficiarilor

discuţii cu beneficiarii din cămin pe diverse teme şi instruirea lor cu privire la regulamentul de ordine interioară

– efectuarea curăţeniei la rondul de flori, prin plivirea straturilor,curăţarea pavajului în curte

-participarea la strânsul fânului cu o partea din beneficiari

-efectuarea curăţeniei generale în unitate prin văruirea pereţilor, lăcuirea uşilor, etc

-acordarea de cadouri atât pentru beneficiari cât şi pentru personalul angajat cu ocazia sărbătorilor sau a zilelor de naştere

-participarea la slujba religioasă de Crăciun a câtorva beneficiari la biserica din comună sau la bisericile din localităţile din apropiere

-participarea la masa de Crăciun împreună cu tot personalul

-decorarea căminului cu instalaţii electrice, ghirlande, pom, etc cu ocazia  Sărbătorii Crăciunului

-consiliere spirituală oferită de preoţi sau pastori, respectându-se credinţa şi dorinţa fiecăruia

– participarea la masa festivă cu toţi beneficiarii, cu ocazia Sărbătorii Sf. Maria

-pregătirea produselor pentru toamnă: zarzavat, murături, dulceţuri, etc

participarea, cu o parte dintre beneficiari la culesul cartofilor

-participarea şi iniţierea câtorva beneficiari la diferite jocuri recreative (table, şah)

ACTIVITĂŢI NEPLANIFICATE ŞI REALIZATE:

consultatii de specialitate a catorva beneficiari la Spitalul Judetean Suceava, Policlinica Bethesda

– consultaţii oftalmologice şi stomatologice şi oferirea de ochelari celor în nevoie

s-au achiziţionat lenjerii, haine, mobilier,  acolo unde a fost cazul

oferirea de cadouri pentru beneficiari din partea unor grupuri de tineri din diferite biserici, program finalizat cu cântece  şi poezii religioase

colindarea beneficiarilor in ajunul Crăciunului de mai multe grupuri şi coruri creştine

participarea la slujba de înmormântare în cazul decesului  unui beneficiar

Principiile care au stat la baza furnizării serviciilor sociale în cămin sunt următoarele:

 • Respectarea drepturilor şi a demnităţii asistaţilor
 • Asigurarea autodeterminării şi a intimităţii persoanelor vârstnice
 • Asigurarea dreptului de a alege
 • Abordarea individualizată şi centrarea pe persoană
 • Participarea persoanelor asistate la luarea deciziilor în ceea ce le priveşte
 • Cooperarea şi parteneriatul cu alte instituţii publice sau private în vederea îmbunătăţirii serviciilor oferite
 • Confidenţialitatea
 • Combaterea abuzului asupra asistaţilor
 • Nediscriminarea şi egalitatea de şanse

Cu o capacitate de 34 de locuri, Căminul pentru persoane vârstnice din comuna Ilişeşti, judeţul Suceava, a furnizat servicii sociale unui număr de 42 de persoane în anul 2018, dintre care 34 beneficiari au fost constanți, 1 beneficiar a decedat, 4 beneficiari au venit în cămin, 3 persoane au plecat acasă, la cerere, sau în alte instituții de profil. Căminul a funcționat întreaga perioadă  la  capacitatea maximă. Beneficiarii provin din 7 judeţe şi anume: Suceava, Iaşi, Bucureşti, Constanţa, Neamţ, Dâmbovița, Ialomița.La acest moment, pe lista de  aşteptare se află un număr de 57 cereri în așteptare.

Serviciile au fost furnizate de către o echipă pluridisciplinară formată din oameni sensibili, harnici şi responsabili, angajaţi cu contract de muncă sau activând pe bază de voluntariat. Structura de personal cuprinde: președinte, administrator, director economic, medic, asistent social, psiholog, 5 asistente medicale, două bucătărese, 6 infirmiere/îngrijitoare, 4 paznici, angajaţi cu contract de muncă si de voluntariat.

A fost facilitat accesul personalului de specilaitate la cursuri şi seminarii pe tema îngrijirii persoanelor  Vârstnice.

În unitate am reuşit, în mare măsură, să dezvoltăm o atmosferă de familie, în care personalul şi beneficiarii au relaţii bazate pe respect reciproc, încredere şi empatie.

În ce priveşte informarea opiniei publice şi a factorilor interesaţi despre activitatea ce se desfăşoară în cămin :a fost îmbunătățit site-ul unității,am transmis informații telefonice anumitor posturi radio și TV, au apărut articole în presa locală, am transmis rapoarte de activitate, am participat la întâlniri ale ONG-urilor, am primit vizite de la şi am făcut vizite la unităţi de profil din zonă şi am împărtăşit din expierienţa noastră celor interesaţi în a începe proiecte similare.

Președinte,                                                  Asistent social,
 Gabriela Pușcașu                                      Angela Ciocan